Make your own free website on Tripod.com
4 korak - Racunanje  Previous topicNext topicFirst topicLast topic


4 korak - Racunanje
Kada smo zadovoljni unosom elemenata mozemo zapoceti proces izracunavanja seme rezanja.
Za taj proces moramo aktivirati sledeca polja na ekranu.
Napomena:
Pre startovanja samog procesa racunanja trebalo bi da podesite i sledece parametre.

TESTERA: Debljina testere u milimetrima (inicijalno 0.4 -standardna debljina)
TEKSTURA: Da li tabla ima teksturu tj., da li elementi smeju da se slobodno rotiraju na semi rezanja (npr. bela tabla bez teksture) ili su fiksni kao na unosu (npr. hrast,....)


Dalje, pritiskom na taster sa oznakom AUTOMATSKI,MANUELNI biramo nacin racunanja seme rezanja.


AUTOMATSKI algoritam veoma je brz i daje u velikom broju slucajeva zadovoljavajuce rezultate.
MANUELNI je sporiji ali daje daleko bolje rezultate.

Pritiskom na taster sa oznakom 1 program zapocinje sa racunanjem, posle racunanja program prikazuje statistiku u donjem delu ekrana.Ako ste zadovoljni brojkama i procentima mozete preci i na vizuelno pregledanje samih sema rezanja (levim tasterom kliknite na sledece polje)HTML  export copyright (C) 1998 Windows Help Designer