Make your own free website on Tripod.com
7 korak - Snimanje podataka  Previous topicNext topicFirst topicLast topic


7 korak - Snimanje podataka
Ako ste u delu za pregled sema rezanja vratite se na deo za unos podataka


u donjem levo delu programa imate sledeci izbor


program sam na osnovu algoritma koji ste koristili inicijala musterije , tipa table i datuma formira ime pod kojim zelite da sacuvate podatke.
NAPOMENA:Cuvaju se podaci o tablama i elementima , ne i same seme rezanja.

Vi mozete i sami dati ime fajlu koji cuvate (npr. perin plakar decembar)


pritiskom na SACUVAJ automatski cuvate podatke tabli i elemenata za kasniju upotrebu.


HTML  export copyright (C) 1998 Windows Help Designer